Proje Öncesi Hazırlık

 Projenizin Yürütülmesi Aşamasında Size Sunduğumuz Destekler Nelerdir ?

Dilsel Hazırlık

İnsanların yabancı bir ülkeye gittiklerinde en çok karşılaştıkları iki sorun dilsel ve kültürel uyumun sağlanamamasıdır. Bu durum zaman zaman sosyal fobi olarak bile karşımıza çıkmakta ve sorun çözülmediği durumlarda daha da karmaşık hale gelmektedir.  Bireylerin bu noktada dilsel ve kültürel alanda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duydukları yönlerinin en iyi şekilde analiz edilmesi ve buna uygun hazırlık programının tasarlanması çok önemlidir.Dilsel Hazırlık

Özellikle dilsel hazırlığın profesyonel kişilerce yapılmasının yanı sıra kişinin güvenliğini ve mesleki dilini kapsayacak şekilde tasarlanması da oldukça önemlidir. Çünkü bireyler yeni bir şeyler öğrenirken kaçınılmaz olan hata yapma güveninin kendilerine verilmesine ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu ihtiyaçlardan yola çıkılarak hazırlanacak olan eğitim programımız çeşitli öğrenme metotları ve farklı öğrenme stilleri ile zenginleştirilmektedir. Sizlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar değerlendirildikten sonra oluşturulacak dil eğitim programına katılmaya hazır mısınız?

 

Kültürel Hazırlık

Yurt dışı ziyareti için bireylerin dilsel hazırlık kadar kültürel hazırlık alması da oldukça önemlidir. Gidilecek ülke hakkında ön bilgilendirmenin yapılması kişilerin yerleşme süresince uyumlu olabilmesini kolaylaştırmakta ve faaliyetlerden azami derecede faydalanmasını sağlamaktadır. Bu sebeple sizlere sunulacak kültürel hazırlık programında ülkelerin ikliminden nüfusuna, yemek kültüründen tarihi değerleri ve gezilip görülecek yerlerine varana kadar birçok bilgi yer almaktadır.

 

Kültürel HazırlıkKültürel hazırlık aynı zamanda bireylerin kültürler arası iletişim kurma becerisi kazanmasını ve uluslararası bir bakış açısı geliştirebilmesini de kolaylaştırmaktadır. Söz konusu becerinin kazanılması da ancak kişilerin farklı kültüre sahip insanlar ile esnek ve hassas bir şekilde iletişim kurması ile mümkündür. Sizlere sağlanan hizmet kapsamında geçmiş projeler ile ev sahibi ülkelerde bulunan veya bu ülkelerde yaşayan bireyler ile birebir iletişim kurmanıza imkân sağlayan sosyal faaliyetlere katılım da desteklenmektedir. 

 

 

 

 

  

Linkedin Takip